home  |  deutsch  |  english  |  magyar

Szolgŕltatŕsaink

A jog bŕrmely területén tanŕcsot adunk. Amennyiben szükséges, és ügyfelünk érdekében ŕll, a magasan képzett partner irodŕinkkal műdödünk együtt.

A leggyakabban előforduló területek, amelyen dolgozunk:

A peres,- és vŕlasztott bírosŕgi (peren kívüli) eljŕrŕsokkal kapcsolatban:

A vŕllalatirŕnyitŕssal és egyéb tranzakciókkal kapcsolatban:

-

szerződések, biztosítŕsi jog, kŕrtérítés

-

nemzetközi vŕlasztott bírósŕgi eljŕrŕs

-

csalŕdjog, különösen hŕzassŕgkötés és vŕlŕs

-

gyermekek jogai

-

öröklési jog (végrendeletek)

-

büntető ügyekben a védelem ellŕtŕsa

-

tŕrsadalombiztosítŕsi jog

-

adójog

-

építési jog

-

nemzeti és nemzetközi kereskedelmi jog

-

cégalapítŕs

-

szellemi alkotŕsok joga (védjegyeztetési eljŕrŕs, know-how, szerzői jog, stb.)

-

ingatlanjog

Copyright Advokatur Wohl, Jogi nyilatkozat, Interface by BGUweb.com